Инкотермс гэж юу вэ?

Инкотермс гэж юу вэ?

Инкотермс гэдэг нь Олон Улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн худалдагч болон худалдан авагчийн зардал, эрсдэл, үүргийг тодорхойлсон гадаад худалдааны нэр томьёоллыг хэлнэ.

Инкотермс нь:

• Орчин үеийн олон улсын худалдааны практикийг ерөнхийлөн дүгнэж, олон улсын худалдааны үйл ажиллагаанд оролцогч талуудад бараа нийлүүлэх нөхцөлийг сонгох боломж олгодог.

• Инкотермсийн аль нэг нөхцөлийг талууд сонгосноор нийлүүлэх барааны үнэ, зардал, хуваарилалт тодорхой болж, хариуцлагын заагийн хил хязгаарыг тодорхой болгодог.

Инкотермсээр тогтоох зардал:

 • Барааны экспорт, импортын гаалийн бүрдүүлэлтийн зардал

 • Үндсэн тээврийн зардал

 • Гэрээнд оролцогч талууд худалдааны нөхцөлийн дагуу бие биедээ харилцан туслалцаа үзүүлэхэд гарсан зардал

 • Бараанд даатгал хийлгэхтэй холбоотой гарах зардал

Инкотермс гэдэг нь Олон Улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн худалдагч болон худалдан авагчийн зардал, эрсдэл, үүргийг тодорхойлсон гадаад худалдааны нэр томьёоллыг хэлнэ.

Инкотермс нь:

• Орчин үеийн олон улсын худалдааны практикийг ерөнхийлөн дүгнэж, олон улсын худалдааны үйл ажиллагаанд оролцогч талуудад бараа нийлүүлэх нөхцөлийг сонгох боломж олгодог.

• Инкотермсийн аль нэг нөхцөлийг талууд сонгосноор нийлүүлэх барааны үнэ, зардал, хуваарилалт тодорхой болж, хариуцлагын заагийн хил хязгаарыг тодорхой болгодог.

Инкотермсээр тогтоох зардал:

 • Барааны экспорт, импортын гаалийн бүрдүүлэлтийн зардал

 • Үндсэн тээврийн зардал

 • Гэрээнд оролцогч талууд худалдааны нөхцөлийн дагуу бие биедээ харилцан туслалцаа үзүүлэхэд гарсан зардал

 • Бараанд даатгал хийлгэхтэй холбоотой гарах зардал

Ти Эм Инфинити ХХК

 • Технологид суурилсан чанартай үйлчилгээ

 • Тогтвортой хамтын ажиллагаа

 • Нэр хүнд бүхий тэргүүлэх компани болно.

Бидний уриа  СЭТГЭ - БҮТЭЭ

Та бидний хамтын ажиллагаа нь харилцан ойлголцол, хүндэтгэл, итгэлцэл дээр үндэслэж урт удаан хугацааны турш харилцан ашигтай, тогтвортой үргэлжлэн амжилтанд хүргэх “ШИЙДЛИЙН ГҮҮР” байна.

Хаягийн мэдээлэл

203 тоот, Ти Ай Бизнес төв, Ажилчдын гудамж, 4 хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар 16010, Монгол улс


Даваа - Баасан: 09:00 - 18:00

Info@mtinfinity.mn

(+976) 80003402, 80003462, 80003109

(+976) 76100001, 76100002

Contact


Copyright © TM Infinity LLC


Copyright © TM Infinity LLC